Hooldatud ja puhtad kraavid vähendavad üleujutuste võimalust.

Kraavide võsast puhastamine soodustab sademete ning sulavee äravoolu. Lisaks aitab see vältida lehekõdust tingitud kraavide täitumist.

Hooldamata kraavides võib vesi tõusta üle kallaste, hullemal juhul ujutada üle ümbritsevaid alasid ja tuua kaasa mitmeid teisi probleeme.

Hooldame nii olemasoleva kraavi, kui rajame ka uue!

TEATA OMA SOOVIST SIIN