Oleme kvalifitseeritud erinevate mahutite paigaldamise juures vajalike kaeve- ja täitetööde läbiviimiseks.

Heaks näiteks on septik, tuntud ka kui settekaev. See on mahuti, mille abil toimub reovee mehaaniline puhastamine. Antud mahuti paigaldamisel on suure tõenäosusega lisaks tarvis rajada ka torustikku, mõnel juhul veel ka imbväljak. Kui Sul pole just Kalevipoja rammu, on kutse meile parim lahendus!

Vajadusel aitame leida koostööpartneri ka tõste- ja transporditöödeks.


TEATA OMA SOOVIST SIIN