Ehitusplatsil hõlmavad planeerimistööd ehitusaluse pinna tasandamist, ning sellele vajalike kallete andmist.

Haljastusprojektide juures on planeerimine omal kohal, kui soovid muuta maa-ala reljeefi, või tasandada maapinda.

Samuti on planeerimistöö abiks siis, kui sadevesi mõnda kindlasse kohta koguneb.

Kui pinda tasandada ja kallete loomise abil modifitseerida, saab probleemile kiire lahenduse.

TEATA OMA SOOVIST SIIN